Close

united planets cycle

COLUMN
2017

installation
ash, midi composition, tactile transducer, subwoofer,…

In the installation Column Karl Van Welden continues his exploration of volcanoes and the consequences of an eruption. Volcanic action produces a variety of sounds and many of those sounds are below the frequency limit of human hearing. Van Welden uses the different volcano acoustics to produce a column of ash. The column is linked to a real eruption by creating a MIDI composition for low frequency in honor of a specific eruption. The first, created for the Saint Michael Church of Sint-Jan Berchmanscollege in Brussels, is called Mt. Saint Helens 1980.

installatie
as, midi compositie, tactile transducer, subwoofer,…

In de installatie Column vervolgt Karl Van Welden zijn exploratie van vulkanen en de gevolgen van een uitbarsting. Vulkanische activiteit produceert een verscheidenheid aan geluiden. Veel van deze geluiden liggen onder de frequentielimiet van het menselijke gehoor. Van Welden gebruikt de akoestiek van een vulkaan om een kolom van as te produceren. De kolom is gekoppeld aan een echte uitbarsting door een MIDI-compositie voor lage frequenties te creëren ter ere van een specifieke uitbarsting. De eerste, gemaakt voor de Sint-Michielskerk van het Sint-Jan Berchmanscollege Brussel, genaamd Mt. Saint Helens 1980.