Close

united planets cycle

Info

studio
Driesstraat 30 C
BE - 9050 GENT
T +32 (0)477 58 52 09 
karl@verenigdeplaneten.be 

In 2006 Karl Van Welden (°1980, Belgium) initiated United Planets, a cycle of visual and performative work based on terrestrial or human presence in the universe. How does humankind relate to the immensity of the universe? Using the planets in our solar system as anchor points, he searches for artistic answers to this fundamental question.

As an atmospheric backdrop, each planet represents another series of projects. The PLUTO series plays out in a closed wooden box in the public space and is only accessible to one viewer at a time. Inside, a cinematic scene between three people repeats itself every twenty minutes. SATURN is a series of sitespecific performance-installations focusing on themes such as distance, intimacy, infinity, control and power in relation to the contemporary landscape. The panoptical setup of eight observation cabins offers a wide view of the surroundings. SATURN I - landscape explores the shaping powers at work in a natural landscape while SATURN II - cityscape, focuses on an urban landscape, and SATURN III - townscape, highlights a rural environment. The MARS series focuses on human resistance against great physical forces. The series started with IMAGES FOR MARS I, a video work in which two soldiers of the Belgian army slowly lean towards each other, their feet held in a layer of concrete. The source of inspiration for the second chapter is our view on catastrophes. The performance MARS II investigates the impact of a rain of ash on music, and on the pianist performing the music.

The other work is smaller in scale but covers more or less the same thematic approach as the performative work. It comprises drawings, paintings, installations, interventions, video and three-dimensional works,which can act as reflections, preliminary studies, but could just as easily exist autonomously or be combined into one work. Whether sound or image with these works the artist also explore multilayeredness, balancing between autonomous poetics and subtle references to social or political themes. A Fall presents a disaster scenario for a single object. A self-made vinyl record spins on a turntable in a closed display. A rain of ash slowly descends, turning the whole scene dark grey, until the music and movement eventually come to a halt. What remains is a fragile, purposeless object in a monochrome landscape. The installation Column continues this exploration of volcanoes and the consequences of eruption. A wooden sculpture suspended in the air trembles due to various low-frequency sound waves, producing a column of ash. Every edition of the installation uses self-composed sounds, honouring a specific eruption. In the intervention and video work Homo Bulla a bubble appears at irregular intervals, floating through public space until it bursts and goes up in smoke. A small, fragile and elusive event which elicits a poetic sight amid daily life.

In 2006 startte Karl Van Welden met Verenigde Planeten / United Planets, een cyclus van visueel en performatief werk gebaseerd op de aardse of menselijke aanwezigheid in het universum. Hoe verhoudt de mens zich tot de ontzagwekkende grootsheid van het heelal? Met de planeten uit ons zonnestelsel als ankerpunt, zoekt hij beeldende antwoorden op die hamvraag.

Als een atmosferische achtergrond representeert elke planeet voor Karl Van Welden een andere projectreeks. De PLUTO-serie speelt zich af in een afgesloten houten box in publieke of private ruimte en is slechts toegankelijk voor één toeschouwer Iedere twintig minuten herneemt de handeling zich voor een andere toeschouwer. SATURN is een reeks van site-specifieke performance/installaties die zich toespitsten op thema’s als ruimtelijkheid, afstand, intimiteit, oneindigheid, controle en macht in relatie tot het landschap. Het panopticum, een cirkel van monolithisch ogende observatiepunten, biedt zicht op de weidse omgeving. SATURN I – landscape exploreert de beeldkracht van het natuurlandschap, SATURN II - cityscape belicht het stadslandschap en SATURN III - townscape focust op het overgangsgebied. De MARS-reeks spitst zich toe op de menselijke weerstand tegen grote fysieke krachten en startte met IMAGES FOR MARS I, een videowerk waarin twee militairen langzaam naar elkaar toe buigen, de voeten in een laag beton. De inspiratiebron voor het tweede hoofdstuk is onze kijk op rampen. De muzikale performance MARS II onderzoekt de impact van een asregen op de muziek, en op de pianist die de muziek brengt.

Het andere werk is kleinschaliger van opzet, maar speelt min of meer met dezelfde thematische benaderingen als het performatieve werk. Het omvat tekeningen, schilderijen, installaties, interventies, video en driedimensionale werken, die kunnen fungeren als reflecties, voorstudies, maar net zo goed autonoom kunnen bestaan of gecombineerd kunnen worden tot één werk. Of het nu gaat om klank of beeld, met deze werken onderzoekt de kunstenaar ook de veelzijdigheid, waarbij hij balanceert tussen autonome poëzie en subtiele verwijzingen naar sociale of politieke thema's.  In A Fall ensceneert Van Welden een rampscenario voor één object. Op een platenspeler in een afgesloten ruimte draait een vinylplaat. Langzaam daalt een asregen neer. Geleidelijk wordt het beeld donkergrijs, tot muziek en beweging stokken. Wat rest is een broos, functieloos object in een monochroom landschap. In de installatie Column vervolgt Karl Van Welden zijn exploratie van vulkanen en de gevolgen van een uitbarsting. Een sculptuur trilt door verschillende laagfrequente geluidsgolven, waardoor er een zuil van as ontstaat. Elke versie van de installatie maakt gebruik van een zelfgecreëerde compositie, ter ere van een specifieke uitbarsting. In de interventie en video-diptiek Homo Bulla verschijnt een luchtbel op onregelmatige momenten, zwevend door Venetië en Hong Kong tot hij barst en in rook opgaat. Een kleine, fragiele en ongrijpbare gebeurtenis roept in het alledaagse leven een poëtisch beeld op.