Close

united planets cycle

A FALL
2015

installation
ash, glass, plywood, vinyl player, ash rotors, vinyl, active speakers, ...

In A Fall, Karl van Welden stages a disaster scenario for a single object. A self-made vinyl record is turning on a turntable in a closed room. A rain of ash slowly descends. The whole scene gradually turns dark grey, until the music and movement come to a halt. What remains is a fragile, purposeless object in a monochrome landscape.

installatie
as, glas, multiplex, platenspeler, asmotoren, vinyl, speakers, ...

In A Fall ensceneert Karl van Welden een rampscenario voor één object. Op een platenspeler in een afgesloten ruimte draait een vinylplaat. Langzaam daalt een asregen neer. Geleidelijk wordt het beeld donkergrijs, tot muziek en beweging stokken. Wat rest is een broos, functieloos object in een monochroom landschap. A Fall ontstond vanuit Van Weldens fascinatie voor vulkanen en de gevolgen van een uitbarsting. De installatie bevraagt onze ambigue verhouding tegenover dreigende rampspoed: ons (on)geloof in catastrofes, onze fascinatie voor verval. Een memento mori.

A Fall - Jan 2017 - M HKA Antwerp (BE) © 2017 KVW (Photo: P McGee)
A Fall - Jan 2017 - M HKA Antwerp (BE) © 2017 KVW (Photo: P McGee)
A Fall - Jan 2017 - M HKA Antwerp (BE) © 2017 KVW (Photo: P McGee)