Close

united planets cycle

Diamond Princess, 17/02/2020, Yokohama - Japan
2021

video, 7'09"

In February 2020, Karl Van Welden stayed in Japan.  At that time, the cruise ship Diamond Princess was in quarantine and anchored at the Daikoku Pier in Yokohama. On board the ship, the first infections with COVID-19 outside China were detected. Van Welden captured this momentum from Akarenga Park. 

During the first lockdown, pianist Frederik Croene worked on new piano pieces under the title Solastalgia. This neologism describes the feeling of mourning at landscapes lost through climate change, but also the eco-fear of a threatening, uncertain future. The set-up of the music emphasises the dramatic metaphor in which humanity, like the passengers of the Diamond Princess, has stuck.

 

Video: Karl Van Welden
Music | Piano: Frederik Croene
Supported by: Klarafestival

In februari 2020 verbleef Karl Van Welden in Japan. Op datzelfde moment is het cruise schip Diamond Princess in quarantaine en geankerd aan de Daikoku Pier in Yokohama. Aan boord van het schip werden de eerste besmettingen met COVID-19 buiten China vastgesteld. Van Welden legde dit momentum vast vanuit het Akarenga Park. 

Tijdens de eerste lockdown werkte pianist Frederik Croene aan nieuwe pianostukken onder de titel Solastalgia. Dit neologisme omschrijft het rouwgevoel bij door klimaatverandering verloren gegane landschappen maar ook de eco-angst voor een bedreigende, onzekere toekomst. Het opzet van de muziek beklemtoont de dramatische metafoor waarin de mensheid net als de passagiers van de Diamond Princess zich heeft vastgezet.